DERATIZACIJA BEOGRAD - UNIŠTAVANJE MIŠEVA I PACOVA - BEOGRAD EK GROUPDeratizacija Beograd, najjeftinija deratizacija i dezinsekcija u beogradu

Deratizacija predstavlja set mera i postupaka svih učesnika u smanjenju populacije miševa i pacova ili potpunom uništavanju odraslih miševa i pacova kao i njihovih gnezda i skrovišta. Primarni cilj deratizacije je kontrola broja miševa i pacova na prostoru koji je obuhvaćen merama deratizacije. Glodari pripadaju klasi sisara i čine oko 30% faune na Zemlji. Na prostoru Srbije i u regionu se nalazi ogroman broj glodara i oni se mogu razvrstati u 35 vrsta i podvrsta. Glodara karakterišu neke osobine koje se ne mogu naći kod drugih životinja, a aktivnosti glodara mogu naneti kako ekonomsku štetu, tako i izazvati veoma ozbiljne posledice po zdravlje drugih životinja, pa i čoveka. Pacovi i miševi koji žive i kreću se u urbanim sredinama važe za najveće prenosioce zaraznih bolesti od kojih neke mogu biti veoma ozbiljne ukoliko izazovu epidemiju. Gradske sredine, brz život i ogromna količina hrane koja se prosipa i baca pogoduju razvoju miševa i pacova koji se usled sve veće količine hrane brže i uspešnije razmnožavaju, prilagođavaju i bivaju sve otporniji na do sada korišćena sredstva za deratizaciju. Možemo donekle reći i da vremenom pacovi i miševi možda postaju i inteligentniji i sve lakše prevazilaze prepreke koje se pred njima nalaze, izbegavajući zamke i zastarele metode kontrole populacije, odnosno deratizacije.

DERATIZACIJA STANOVA, KUĆA, SKLADIŠTA, PROIZVODNIH POGONA, ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

Deratizacija u Beogradu kao velikom gradu u kome živi na desetine hiljada glodara, miševa i pacova mora se raditi veoma intenzivno i to cele godine. Posebno se mora voditi računa o deratizaciji skladišta, magacina i pogona za proizvodnju prehrambenih namirnica. U privatnim kućama i stanovima miševi i pacovi mogu pričiniti značajne štete, kao i uzrokovati mnogobrojne zdravstvene probleme. Takođe u zdravstvenim institucijama treba sprovoditi temeljne mere deratizacije radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti i kontaminacije sredstava za zaštitu zdravlja. Deratizacija poslovnih prostora, kancelarija, industrijskih skladišta i pogona može uticati na smanjenje broja glodara i na taj način pomoći u borbi za čistiji, bogatiji i zdraviji život. 

DERATIZACIJA - SPREČAVANJE ŠIRENJA BOLESTIDeratizacija po najnižim cenama u Beogradu

Glodari prenose brojne ozbiljne zarazne bolesti od kojih se neke mogu preneti i na čoveka. Neke od ozbiljnijih bolesti koje pacovi i miševi mogu preneti na čoveka su tularemija, trihinoza, leptospiroza, bruceloza, antraks, rikecioza, zarazna žutica, infekcije zatrovanom hranom, živinska pseudo-kuga, svinjska kuga, besnilo, teniaza i druge manje opasne i manje zarazne bolesti.
Pacovi i miševi kao veoma brze i izdržljive životinje predstavljaju stalne nosioce i moguće prenosnike svih ovih i još mnogih zaraznih bolesti kako u samom svom kretanju, tako i u staništima i mestima gde se razmnožavaju. Deratizacija se mora raditi veoma detaljno, brzo i efikasno, najnovijim metodama i preparatima u toku cele godine, a kao doba godine kada se deratizaciji mora pokloniti više pažnje moramo pomenuti proleće i jesen kada dostupne hrane ima manje i kada su temperature niže.

PREPORUČENI PERIODI DERATIZACIJE

U prehrambenoj industriji i zdravstvenim institucijama deratizacija se preporučuje jednom mesečno, a za privatne stanove, kuće, poslovne prostore i druge industrijske pogone preporučuje se deratizacija jednom u 3 meseca.