GARANCIJA NA DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU - BEOGRAD I OKOLINA 

Garancija na dezinsekciju 6 MESECI

EK Group obezbeđuje i garanciju na usluge dezinsekcije. Za pravna i fizička lica na području Beograda garancija na izvršene usluge dezinsekcije 6 MESECI. Pri ponovnoj pojavi insekata dezinsekcija je besplatna.

Godinu dana garancije na dezinsekciju u Beogradu 

Garancija na deratizaciju 6 MESECI

Na izvršene usluge deratizacije EK Group obezbeđuje garanciju od 6 meseci za fizička i pravna lica. Garancija podrazumeva besplatnu ponovnu deratizaciju u slučaju pojave miševa i pacova.

Garancija na deratizaciju Beograd