Blog » Dezinsekcija krpelja

Dezinsekcija krpelja

Krpelji krecu sa pojavom prvih dana proleća. Veoma im pogoduje kiša u to doba godine. Važno je da domaćinstva koja imaju dvorišta sa travom ne dozvole da trava bude visoka već da je redovno kose. Time krpelji gube opstanak na takvom terenu.