Blog » Dezinsekcija žižaka

Dezinsekcija žižaka

Zakonom u Srbiji nije uređeno da svako ko se bavi proizvodnjom predmeta od drveta treba da zaštiti drvo od žižaka. Dok u nekim uređenim državama u svetu ovaj zakon se sprovodi. Mnogo je onih koji su ugroženi u većoj ili manjoj meri od žižka. Kada bi se ovaj zakon doneo bila bi bolja situacija. Uništavanje ili uklanjanje žižka naša firma obavlja ručnom tehnikom. Postoji tehnika fulmigacije ali ona je veoma skupa.