Blog » Rojevi divljih pčela Beograd

Rojevi divljih pčela Beograd

Pčele kreću sa rojenjem krajem maja meseca. Tada se mogu videti i po mnogim gradovima u centru, na ulicama. Rojenje pčela traje 10-ak, 15-ak dana do mesec dana. To nisu divlje pčele kao što ljudi misle, već te pčele nemaju svog vlasnika čoveka. Ali ne retko se dešava da neki od pčelara u vreme rojenja pčela uhvati neki roj i stavi kod sebe u košnicu.